8.9.2021

16 opiskelijaa aloitti rata-asentajakoulutuksen

KISCOTAITAJA JÄRJESTÄÄ ROKISSA RATA-ASENTAJAKOULUTUKSEN!

Väyläviraston toteuttama Ratatekninen oppimiskeskus, tutummin ROK, on ollut toiminnassa yli 3 vuotta ja toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin. Oppimiskeskus tarjoaa nykyaikaiset ja turvalliset koulutustilat rautatieaiheisille työpätevyyskoulutuksille, ja siellä voi mainiosti järjestää myös muita koulutuksia ja tilaisuuksia. Keskuksessa järjestetään tällä hetkellä kaikki Väyläviraston edellyttämät työpätevyyskoulutukset, joita ovat mm. päällysrakenne-, taito- ja maarakennus-, turvalaiteasentaja- ja hitsauspätevyyskoulutus, mutta suunnitteilla on myös uusia koulutuksia. Oppimiskeskuksessa on sisällä ja ulkona sijaitsevia opetus- ja harjoittelutiloja: sähköradan opetusraide, turvalaitteiden opetushalli, päärakennus, päällysrakennetöiden opetusraide, varasto sekä hitsaushalli ja hitsauslaboratorio.

TOPPAROIKASTA NYKYPÄIVÄÄN

Rautatierakentamisessa työmenetelmät ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä ja monet ennen ”topparoikkien” hoitamat työt ovat hoituneet jo pitkään koneellisesti tai ainakin koneiden avustamina. Raskaita taakkoja ei nykyään tarvitse enää nostaa miesvoimin ja muitakin apuvälineitä on hyvin tarjolla. Vaikka ala onkin kehittynyt, hoidetaan joitakin työtehtäviä yhä käsityönä eikä kaikkea todennäköisesti voi täysin koneellistaa jatkossakaan. ”Työmenetelmien kehittymisen lisäksi on sellainenkin näkökulma tärkeä, että vaikka käytetään apuna koneita, on radan rakentaminen ja kunnossapito silti ymmärrettävä kaikista eri näkökulmista ja on erittäin tärkeää hallita asiaan liittyvä teoria ja säännöt sekä pystyä hakemaan ajankohtaista tietoa ja ohjeita.” toteaa ROKin koulutuspäällikkö Vesa Jormakka Kisco Oy:stä.

RAUTATIEALAN KOULUTUKSET TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Ratateknisen oppimiskeskuksen päätehtävä on tarjota erilaista työpätevyyskoulutusta palveluntuottajille ja sinne saapuvat opiskelijat ovat yleensä jo rata-alalla toimivia ammattilaisia, jotka tulevat täydentämään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ainoana poikkeuksena tästä on ollut hitsauskoulutus, jossa on koulutettu myös hitsauksen perustaitoja.

Radanrakentamisen ja kunnossapidon perustaitoja ei ole viime vuosikymmeninä opetettu missään ja toisin kuin monessa muussa maassa, ei Suomessa ole ollut enää vuosikymmeniin mahdollisuutta kouluttautua rata-asentajan ammattiin. Perusopetusta tarjosi ennen Euroopan Unioniin liittymistä Valtion Rautatiet, jonka koulutuskeskus koulutti työntekijöitä omiin tarpeisiinsa. Kilpailun avautuessa on rautatiealalle tullut lukuisia uusia urakoitsijoita ja alalla näyttäisi olevan jopa pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. ”Tätä epäkohtaa olemme nyt pyrkineet KiscoTaitajassa korjaamaan ja olemme suunnitelleet ensimmäisen rata-asentajan koulutuksen pitkään aikaan.” toteaa kehitysjohtaja Tuija Arola Taitajalta.  Rata-asentajakoulutuksesta tehtiin koulutusesitys Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella, joka koki asian tärkeäksi ja myönsi rahoituksen koulutuksen toteutukselle.

RATA-ASENTAJAN KOULUTUS KOUVOLASSA

KiscoTaitajan järjestämä koulutus alkoi 6.9 ja tuo alalle kaivattua perusopetusta ja nostaa samalla oppimiskeskuksen käyttöastetta tuomalla sinne uusia koulutuksia. Kyseessä on Kaakkois-Suomen ELY:n hankinta ja työvoimakoulutus, jonne oli hakijoita runsaasti ja yli puolet jouduttiin tällä kertaa jättämään rannalle. Koulutuksen kesto on 65 päivää, ja se sisältää 4 viikkoa kestävän työssäoppimisjakson. Tässä kaivataan alan toimijoilta vielä apua. Koulutuksessa opiskelijoille tarjotaan kaikkien pakollisten lyhytkoulutusten lisäksi myös sellaista opetusta, jota ei yleensä uran alussa ole tarjottu. Itse ammattikoulutus koostuu tietysti runsaasta teoriapaketista mutta olemme erityisesti korostaneet käytännön harjoitteita. Tavoitteena on, että työssäoppimiseen mennessään opiskelija olisi nykyistä valmiimpi ottamaan uutta tietoa vastaan ja soveltamaan koulutuksessa opittuja asioita heti ensi hetkestä alkaen. Myös turvallisuusasioihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ja palveluntuottajien toiveita on kuultu koulutuksen sisältöjä suunniteltaessa. Käytännön harjoitteina opiskelijaryhmä tulee mm. tutustumaan ROKin ratapihalla kasvillisuuden poistoon, hajapölkynvaihtoon sekä vaihde- ja jatkoshuoltoon ja hitsaushallissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi kiskon katkaisua ja sidekiskoreikien poraamista oikeaoppisesti. Mainittakoon, että kaikki teoriaopetus tapahtuu verkko-oppimisalusta Eerokissa ja opiskelijoille on tarjolla runsaan teoriamateriaalin lisäksi myös videoita erilaisista ratateemoista. 

PARI SANAA KOULUTTAJISTA

Onnistuimme valjastamaan koulutukseen ison ryhmän alan huippuammattilaisia. Koulutuksen ammattilaisena Taitajalla on pitkäaikaista kokemusta ja osaamista pedagogisesti oikein järjestetystä koulutuksesta sekä nykyaikaiset opetusta tukevat digitaaliset järjestelmät mm. virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen ja erilaisiin simulaatioihin. Myös Taitajan luotsaamat aula- ja isännöintipalvelut tukevat opetusta ROKissa mainiosti.

Kisco on puolestaan omien resurssien lisäksi saanut houkuteltua kouluttajiksi alan ehdottomia ammattilaisia, joilla on monipuolinen ja pitkä kokemus rautatiealan erilaisista tehtävistä.


Jaa somessa