4.11.2019

Aikuiskoulutus Taitaja aloitti ruokahävikin seurannan

Aikuiskoulutus Taitajassa aloitettiin tänään 4.11.2019 Lounaskahvila Ilonan ruokahävikin seuraaminen. Lounasruokailusta syntynyt biojäte punnitaan päivän päätteeksi ja hävikin määrä kirjataan biojäteastian vieressä sijaitsevaan taulukkoon.

Vastikään Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemassa toisen asteen oppilaitosten ruokailusuosituksissa kehotetaan seuraamaan oppilaitosten ruokahävikkiä. Seuranta on hyvä keino tuoda näkyväksi ruokahävikin määrää ja kannustaa ihmisiä ottamaan lautaselleen vain sen verran mitä syö. Ruokahävikin määrä on meillä esillä biojäteastian vieressä, ravintolapäällikkö Sari Laitinen kertoo.

Suosituksessa sanotaan, että ruoan menekin ja ruokahävikin (keittiö-, jakelu- ja lautashävikki) seuranta on oleellinen osa tuotekehitystyötä ja tilaus-toimitusjärjestelmän toimivuuden arviointia, mutta samalla myös keskeinen keino hallita ympäristökuormitusta ja vähentää biojätteiden määrää.

Ruokahävikin punnitsemisen on tarkoitus jäädä pysyväksi käytännöksi. Hävikin vähenemistä seurataan muutaman kuukauden välein.

Mikäli hävikkiä saadaan vähennettyä merkittävästi, tarjoamme kahvit koko henkilökunnalle ja opiskelijoille. Aloitamme ruokahävikin seurannan ja vähentämisen ensin Lounaskahvila Ilonasta ja laajennamme hävikin seurannan myöhemmin myös opetuskeittiöömme, rehtori Leena Kaivola toteaa.

Lisätiedot

Leena Kaivola
rehtori, toimitusjohtaja
[email protected]
p. 020 7879 201

Sari Laitinen
ravintolapäällikkö
[email protected]
p. 040 198 4738


Jaa somessa