Race4Scale – Autoteollisuuden ja moottoriurheilun ekosysteemi

xamk sin weblogo 570x359 400x252 logo etu leti st petersburg electrotechnical uni 400x94 logo autoprom north west 400x72 logo kudrovo education centre
taitaja weblogo 400x120 ksao weblogo 400x81


Kymenlaakso ja Pietarin alue ovat priorisoineet koulutuksen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäämisen tärkeäksi alueidensa menestystekijäksi.

Pietarin alueella toimii useita tunnettuja autoteollisuuden yrityksiä, mm. Nissan, Ford, Nokian Renkaat sekä näiden yritysten kumppaneita. Kouvolan seudulla on vahvuutena moottoriurheilun osaaminen, kuten kilpa-autojen asentajakoulutukset sekä uusimpana Kymiringin moottoriradan ympärille rakentuvat kumppanuudet. Hankkeen avulla luodaan yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten partnereiden sekä alueiden toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä.

TAVOITTEET

Race4Scale-hankkeen erityistavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia autoalan venäläisten ja suomalaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden kesken. Organisaatiot edustavat yrityksiä, oppilaitoksia, julkista sektoria ja yhdistyksiä, jotka toimivat autoteollisuuden ja moottoriurheilun parissa. Tavoitteena on:

  • Kasvattaa yhteistyötä alan pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kesken.
  • Lisätä elinikäistä oppimista sekä taata yrityksille ammattitaitoista henkilöstöä.
  • Luoda ylikansallisia ja yhteisiä opetusohjelmia.

TOIMENPITEET

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä ovat:

  • Autoalan tutkimukset, mm. autoalan tulevaisuus ja millaista ammattiosaamista tulevaisuudessa tarvitaan.
  • Innovaatioleirit ja työpajat alan erityisosaajille, opiskelijoille ja oppilaitosten edustajille.
  • Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön vaihdot hankepartnereiden kesken.
  • Monialaisten autoalan ekosysteemiin liittyvien opetusohjelmien kehittäminen ja testaus.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena luodaan uusia ja kestäviä kansainvälisiä kumppanuuksia oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä autoalan organisaatioiden kesken. Hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja pilotoida opetusohjelmia sekä erilaisia yhteistyömuotoja. Hanke tarjoaa myös erinomaisen alustan suomalaisille ja venäläisille toimijoille vertailla ja arvottaa toimintoja sekä mahdollisuuden oppia toisilta hyväksi koettuja käytänteitä.

FAKTAT

Race4Scale – Development of the Multidisciplinary Educational, Business and RDI Opportunities for the Finnish-Russian Automotive and Motorsport Industry Ecosystem

01.05.2020 - 31.10.2022

TOTEUTTAJAT

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Saint Petersburg Electrotechnical University, Union "Autoprom North-West", "Kudrovo" Education Centre, Aikuiskoulutus Taitaja ja Kouvolan seudun ammattiopisto - KSAO

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

BUDJETTI

Kokonaisbudjetti: 967 943 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma

JULKAISUT

Research on current and development needs in the automotive and motorsport industry