PÖHINÄ – opiskelijoiden innovaatio-osaamisen lisääminen ammatillisessa koulutuksessa

lCZKCx32 v2

Tavoitteena on kehittää, tuotteistaa ja pilotoida uudenlainen innovaatiovalmennus, joka on suunnattu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Innovaatiovalmennus muodostuu digitaalisista ja toiminnallisista osioista ja sisältää sekä innovaatiokyvykkyyden lisäämiseen että innovaation arviointiin, suojaamiseen ja kaupallistamiseen liittyviä sisältöjä. Osana innovaatiovalmennusta järjestetään eri ammattialojen opiskelijoiden yhteisiä Innovaatiotyöpajoja.

Opiskelijoiden motivaation ja innovaatiokyvykkyyden tukemiseksi järjestetään innovaatiokilpailu, jossa innovaatioiden arvioijina toimivat Kymen Innovaatioyhdistyksen asiantuntijat ja arviointiin valmennetut ammatilliset kouluttajat. Innovaatiokilpailussa on erilliset kilpailuluokat tuote- ja palveluinnovaatiolle.

  1. Luodaan uusi digitaalinen Innovaatiovalmennus ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.
  2. Luodaan uusi Innovaatiotyöpajojen toimintamalli ammatilliseen – ja yrittäjyyskoulutukseen.
  3. Järjestetään ammatillisen koulutuksen opiskelijoille suunnattu innovaatiokilpailu.
  4. Lisätään ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja yrittäjyyskoulutuksen opiskelijoiden innovaatiokyvykkyyttä.
  5. Lisätään ammatillisten kouluttajien ja yrittäjyyskouluttajien valmiuksia hyödyntää innovaatiopedagogiikkaa ja edistää opiskelijoidensa innovaatiokyvykkyyttä.
  6. Luodaan prosessi opiskelijoiden tekemien innovaatioiden jatkotyöstämiseen: innovaation uutuustutkimusarvionti, piirustuksien, prototyyppien ja demojen tekeminen, keksinnön/innovaation suojaus ja patentointi sekä kaupallistaminen

Hankkeen kohderyhmänä ovat eri ammattialojen opiskelijat ammatillisessa koulutuksessa sekä yrittäjyyskoulutuksen opiskelijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat ammatilliset- ja  yrittäjyyskouluttajat oppilaitoksissa.

Hankeaika:

1.9.2019 – 31.12.2020

Rahoittaja:

Otsakorven säätiö

Kysy lisää

Tuija Arola
kehitysjohtaja, teknologia-alojen toimialapäällikkö
040 849 3838
[email protected]