« Takaisin

Hankkeet

Aikuiskoulutus TAITAJAn projektitoiminnan painopisteinä ovat edelleen työelämäyhteyksien lisääminen, työelämän ja erityisesti pk-sektorin tarpeita vastaavan koulutus- ja palvelutarjonnan kehittäminen sekä maahanmuuttajien ammatillisten opintojen ja työyhteisöjen monikulttuurisuuden edistäminen. Lisäksi aikuisille suunnattujen, koulutukseen hakeutumista tukevien neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen yhdessä alueen muiden aikuiskoulutuksessa mukana olevien organisaatioiden kanssa, on osana projektitoimintaa.

Osastoilta esiin nousevien kehittämisehdotusten pohjalta haetaan hankerahoitusta erilaisiin työelämän palvelu- ja kehittämistehtäviin sekä opetuksen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin mm. ELY-keskuksista, Opetushallitukselta tai Euroopan Unionin rakennerahoitusta kansallisilta rahoittajilta. Tarpeen mukaan voidaan toimia joko päävastuullisena hankekoordinaattorina tai kehittämiskumppanina/osa-toteuttajana muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa toteutettavissa yhteistyöhankkeissa.

Lue lisää Aikuiskoulutus TAITAJAn projekteista tästä: