Hoiva-avustaja


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Hoiva-avustaja koulutuksessa on suoritetaan Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 2 tutkinnon osaa.

Hoiva-avustajat työskentelevät vanhustyön erilaiset työympäristöissä, kuten seniorikeskuksissa, palvelutaloissa, ryhmäkodeissa, hoivakodeissa, päivätoiminnassa sekä pitkäaikaishoidon osastoilla.

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa ja sosiaalisessa kanssakäymisissä. Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkehoidosta.

Koulutuksen kuvaus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai monimuoto-opiskelua työn ohessa, opiskelu on päiväopiskelua. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollista. 

Koulutus sisältää lähi-, verkko-opiskelua, työssäoppimista.

Ei suomea äidinkielenä puhuville, voidaan koulutukseen liittää alan suomen kielen valmentava jakso sekä S2 tuki opintojen ajalle.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu Sosiaali- ja terveysalalle alasta kiinnostuneille henkilöille tai siellä jo työskenteleville. 
Myös peruskoulun tai lukion suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

 

Koulutuksen jälkeen voi hakea myöhemmin täydentämään Lähihoitajakoulutukseen

Pääsyvaatimukset ja valinta

Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)

Hakuun liittyy soveltuvuuskoe alalle jonka lisäksi hakijat haastatellaan, näiden perusteella tehdään valinnat.

Rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää 7-12 kuukautta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Haku

Koulutukseen jatkuva haku.

Aloitukset 2 krt/vuodessa.

Lisätietoja

Vararehtori, toimialapäällikkö

Kalle Sarlund

[email protected]

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Hakuaika
7.1.2021 - 31.1.2021
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala