Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa tai päiväkodeissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii tuleville sote-alan ammattilaisille, esim. ammatinvaihtajille, sekä alalla jo työskenteleville. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan tutkinnon osittain. Vaadittu ammattitaito osoitetaan omissa työtehtävissä osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintonimike on Lähihoitaja

Tutkinto muodostuu 5 osasta.

Tutustu tutkinnon perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/rakenne 

Tee osaamiskartoitus:
http://osaan.fi/

Koulutuksen kuvaus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai monimuoto-opiskelua työn ohessa, opiskelu on päiväopiskelua. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollista. 

Koulutus sisältää lähi-, verkko-opiskelua, työssäoppimista.

Ei suomea äidinkielenä puhuville, voidaan koulutukseen liittää alan suomen kielen valmentava jakso sekä S2 tuki opintojen ajalle.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen lähihoitajan vaihteleviin tehtäviin sekä monipuoliset valmiudet kohdata hoitotyön haasteet.

Kohderyhmä

Tutkinto soveltuu Sosiaali- ja terveysalalle alasta kiinnostuneille henkilöille tai siellä jo työskenteleville. 
Myös peruskoulun tai lukion suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

Pääsyvaatimukset ja valinta

Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)

Hakuun liittyy soveltuvuuskoe alalle jonka lisäksi hakijat haastatellaan, näiden perusteella tehdään valinnat.

Rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää 1,5 - 3 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

 

Haku

Koulutukseen jatkuva haku.

Aloitukset 4 krt/vuodessa.

 

 

 

Lisätietoja

Vararehtori, toimialapäällikkö

Kalle Sarlund

[email protected] 

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Hakuaika
10.7.2020 - 31.12.2021
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala