Terveysalan ammattitutkinto - Jalkojenhoitaja (AT)


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa vastuualueellaan, jossa hän voi toimia oman alansa osaajana kehittämistyössä. Hän tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa. Jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittanut jalkojenhoitotyön ammattilainen voi työskennellä esim. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Opinnoissa perehdyt työskentelyyn terveysalalla, jalkaterveyttä edistäviin menetelmiin, jalkaongelmien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon sekä yhteistyöhön muiden jalkahoidon asiantuntijoiden kanssa. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat jalkasairauksien ehkäisy, jalkojen kynsi- ja iho-ongelmien hoitotyö sekä perussairaudet ja niiden vaikutus jalkojen hyvinvointiin.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää iltaisin tapahtuvaa lähiopetusta, verkko-oppimista sekä harjoittelua Aikuiskoulutus Taitajan jalkojenhoitoklinikka Liljassa, yksi lähi-ilta ja harjoittelupäivä viikossa.

Tutkinnon rakenne

Terveysalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Se muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (15 osp).

Pakolliset tutkinnon osat

Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osp

Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp

Valinnaisena tutkinnonosana Aikuiskoulutus Taitajassa voi suorittaa seuraavat tutkinnonosat:

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp

Haavojen hoitaminen, 15 osp

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet:  https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5728509

Tavoite

Osaa eri-ikäisten asiakkaiden jalkojen perushoidon, jalkaongelmien ennaltaehkäisyn ja asiakkaan omahoidon ohjaamisen. Jalkojenhoitotyön ammattilainen hallitsee jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön huomioon ottaen asiakkaan perussairaudet osana jalkojenhoitoprosessia. Hän osaa myös ohjata ja neuvoa asiakasta jalkojen terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Jalkojenhoitotyön ammattilainen ennaltaehkäisee asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Hänellä on ammattitaito tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja ja ohjata asiakasta niiden käytössä.

Kohderyhmä

Terveysalan ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille (Valviran rekisterissä) jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan tai ovat kiinnostuneita toimimaan ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalletulotutkinto.

Pääsyvaatimukset ja valinta

Hakijan tulee olla Valviran rekisterissä. Valinta suoritetaan haastattelujen perusteella. Kutsumme haastatteluun valitut sähköpostilla.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on n. 1-1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaistamisesta.

Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutuksen laajuus 150 osaamispistettä. 

Hinta

Koulutuksen hinta on 630 €. Tutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia ja yhden tutkinnon osan hinta on 210 €.

Koulutuksen voit maksaa joustavasti osissa. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää opintonsa. Opiskelija ostaa itsenäisissä harjoituksissa tarvittavat hoitovälineet 250 €.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ammattitutkintostipendistä ja ehdoista täältä: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/.

Haku

Seuraava koulutus alkaa 26.10.2021 ja siihen haku aukeaa 1.5.2021.

Lisätietoja

Tuulikki Hopponen
Vastuukouluttaja
[email protected]
p. 040 1587031

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Osallistumismaksu
630 €
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/ilta
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala