Yrittäjän ammattitutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Pienyrittäjille räätälöity ilta-/monimuotokoulutus.

Orientoivat opinnot

 • henkilökohtaistaminen
 • oppimisympäristöihin tutustuminen

Pakollinen tutkinnon osa

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

 • kehittää omaa liiketoimintaansa päivittämällä liiketoimintasuunnitelma
 • hyödyntää verkostoja
 • kehittää omia yrittäjävalmiuksia.

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi tutkinnon osaa)

 • tuotteistaminen
 • taloushallinto
 • myynti ja markkinointi
 • henkilöstöhallinto
 • sähköinen liiketoiminta
 • franchisingyrittäminen

Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja niiden osaamistavoitteet käyvät ilmi yrittäjän ammattitutkinnon perusteista, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3536457.

Opintojen tarkempi sisältö perustuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon tutkinto-opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen.

Tutkintokoulutus alkaa osaamiskartoituksella. Arvioiden pohjalta tutkinto-opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat lähiopinnoista, etä- ja verkko-opinnoista sekä itsenäisistä oppimistehtävistä. Monimuotototeutukseen kuuluvat lähiopinnot ovat iltaisin.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen ja oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittäminen.

Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset valmiudet toimia yrittäjänä sekä ylläpitää, päivittää ja laajentaa yrittäjyyttä koskevaa ammattitaitoa. Yrittäjä voi koulutuksen aikana kehittää yrityksensä liiketoimintaa, verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja itsearvioida omia yrittäjäominaisuuksiaan sekä yrityksen kehittämistarpeita.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa 1 - 5 vuotta.

Pääsyvaatimukset ja valinta

Valinnat suoritetaan haastattelun perusteella. 

Koulutuksen kesto

Lähiopetusajat sovitaan ryhmän kanssa erikseen yrittäjien aikataulut huomioiden. Koulutus alkaa min. 6 tutkinto-opiskelijalla.

Koulutuksen kesto on noin 1 - 1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Hinta

Koko tutkinnon hinta on 360€ (3 tutkinnon osaa). Yhden tutkinnon osan hinta on 120€.

Lisätietoja

Maarit Helkala
kouluttaja
[email protected]
p. 040 481 3904

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala