Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi osaaminen johonkin työtehtävään ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien mukaan. Hänellä on materiaalituntemusta ja hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa. Hän osaa käyttää käsityövälineitä sekä valmistuksessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita.

Tutkinnon suorittanut osaa erilaisia valmistustekniikoita ja koneiden ja laitteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä työmenetelmiä. Hän osaa tehdä työtehtäväkokonaisuuksia työpiirustusten ja työselitysten mukaan, soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä toimia itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä. Hän osaa toimia laatujärjestelmien mukaan ja tehdä laadunvalvontaan ja kunnossapitoon liittyviä mittauksia.

Tavoite

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu alalle soveltuville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa osaamista kone- ja tuotantotekniikan alalla. Koulutuksen suorittaneet työllistyvät koulutuksen suoritettuaan levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai asentajaksi. 

Pääsyvaatimukset ja valinta

Valinnat tehdään haastattelujen perusteella. 

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto määräytyy yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hinta

Perustutkinnot ovat kaikille maksuttomia. 

Lisätietoja

Toimialapäällikkö, metalli
Ossi Heikkilä
ossi.heikkila@taitajantie.fi 
p. 0400 768 833

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Hakuaika
1.11.2018 - 31.12.2022
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Tekniikan ja liikenteen ala