Turvallisuusalan ammattitutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Koulutus antaa valmiudet suorittaa vartijan ammattitutkinto näyttöineen. 

Tutkintojen muodostuminen ja osaamisvaatimukset löytyvät:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6123510

Orientoivat opinnot
Oppimaan oppiminen ja tutkintoon perehdytys
- Työnhakuvalmennus ja työelämätietous

Tutkinnon pakolliset osat
Vartijan koulutus
- Pelastustoiminta

Valinnaiset osat
- Toiminta eri vartiointimuodoissa
- Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
- Tilannehallinta
- Järjestyksenvalvonta
- Kaupan turvallisuustoiminta
- Turvatarkastus
- Henkilösuojaus
- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta
- Sammutus- ja pelastustoiminta
- Turvallisuusalan esimiestoiminta
- Arvokuljetustoiminta

Työssäoppiminen tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tavoite

Opiskelijat voivat työskennellä alan yrityksissä ja turvallisuusorganisaatioissa koulutuksen hyväksyttävästi suoritettuaan. Hyväksyminen vartijaksi tapahtuu hyväksyttävästi suoritetun koulutuksen jälkeen. Koulutuksessa noudatetaan Poliisihallituksen määräystä 579-2017 väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksesta. Lisäksi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) määrittää koulutusta.  

Pääsyvaatimukset ja valinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, luotettava, rehellinen ja tehtäviin soveltuva. Poliisi tarkastaa vartijaksi hyväksymisvaiheessa opiskelijan taustat. Suomen kielen taito pitää olla opiskeluun riittävä.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja mahdollisten turvallisuusselvitysten perusteella.
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (330/2015) määrätyissä vartijan ammattitutkinnossa ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
 
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutuksen kesto

26.4.2019 - 28.2.2020

Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opetuspäivät järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja viikonloppuisin.

Hinta

Koulutuksen hinta on 480 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää opintonsa.

Jos opiskelija ei läpäise näyttökoetta, voi sen uusia yhden kerran maksutta. Sen jälkeen uusinta maksaa 80 € / uusiminen.  Väliaikaisen vartijan  ja vartijan kokeen voi uusia enintään kolme kertaa. 

Lisätietoja

Kalle Sarlund
toimialapäällikkö
[email protected] 
p. 040 063 1212

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Tekniikan ja liikenteen ala