Autoalan perustutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Autoalan työtehtävissä on osattava soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja sekä käyttää uutta tekniikkaa. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisuutta edistävästi, työsuojelua edistävin menetelmin ja ympäristöhaittoja välttäen.

Asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat auto- ja autotarvikeliikkeet, autokorjaamot ja huoltoasemat. Ajoneuvoasentajilla, autokorinkorjaajilla ja automaalareilla on varsinaisten korjaamotöiden lisäksi valmiudet työskentelyyn autoteollisuudessa ja esimerkiksi erilaisia ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.

Meillä voit opiskella 

  • automaalauksen osaamisalaa (automaalari)
  • autokorinkorjauksen osaamisalaa (autokorinkorjaaja)
  • autotekniikan osaamisalaa (ajoneuvoasentaja)
  • varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä)

Tavoite

Tutkinnon suorittanut osaa toimia laaja-alaisen autoalan osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hän pystyy omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisen toiminnan ja myös kehittämään sitä. Hän osaa suhtautua arvostavasti yrityksen sidosryhmiin. Autoalan perustutkinnon suorittaneella on valitsemansa koulutusohjelman ja muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin.

Kohderyhmä

Kaikki alasta kiinnostuneet.

Pääsyvaatimukset ja valinta

Valinnat tehdään haastattelujen pohjalta.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijan osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Noin 12 - 18 kk. 

Hinta

Perustutkinnot ovat kaikille maksuttomia. 

Lisätietoja

Toimialapäällikkö
Tuija Arola
[email protected]
p. 040 849 3838

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Tekniikan ja liikenteen ala