Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto - Datanomi (AT)


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Suorita tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto monimuotokoulutuksena tai työn ohessa. 

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain. Vaadittu ammattitaito osoitetaan omissa työtehtävissä osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työ- tai harjoittelupaikkaa. Harjoittelupaikan hakuun annetaan tarvittaessa apua.

Koko tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen osa:
Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Valinnaiset osat, joista valitaan vähintään kaksi:

  • Palvelin- ja työasematuessa toimiminen
  • Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen
  • Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/784325/naytto/rakenne

Tee osaamiskartoitus:
http://www.osaan.fi/

Tavoite

Tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet toimia pk-yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja mikrotuessa. Pystyt toimimaan asiantuntijana teknisissä kysymyksissä ja hankinnoissa sekä opastamaan työvälineohjelmistoissa, laitteiden käytössä ja muissa yrityksen tietoteknisissä ongelmissa. 

Tutkinnon suorittanut henkilö 

  • osaa suunnitella, asentaa, ottaa käyttöön, ylläpitää ja kehittää tietojärjestelmiä
  • hallitsee lähiverkon toiminnan ja ylläpidon
  • osaa tehdä laitteistojen ja sovellusten tarvekartoituksia ja hankintaesityksiä
  • tuntee tietoturvaratkaisut
  • osaa toimia projektin jäsenenä

Kohderyhmä

Tutkinto soveltuu IT-tehtävissä työskenteleville TAI alasta kiinnostuneille henkilöille. 

Pääsyvaatimukset ja valinta

Valinnat tehdään haastattelun perusteella.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 280€. Maksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ammattitutkintostipendistä ja ehdoista täältä: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Jani Peltola
järjestelmävastaava ja kouluttaja
[email protected]
p. 040 730 1680

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Luonnontieteiden ala