Isännöinnin ammattitutkinto


Koulutuksen sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittanut osaa hoitaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti. Hän hallitsee isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaansa nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen.

Isännöinnin ammattilaiselta edellytettävä ammattiosaaminen osoitetaan näyttötutkintona aidoissa työelämän tilanteissa. Tutkintoon valmennus perustuu henkilökohtaistamiseen, jossa otetaan huomioon mm. opiskelijan työkokemus, koulutus, lähtötaso, oppimistyyli ja elämäntilanne.

Tutkinnon perusteet löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3667908

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa perusvalmiudet isännöitsijän tehtävissä ja suorittaa isännöinnin ammattitutkinto asunto-osakeyhtiön, toimitilan tai vuokratalon isännöinnissä. Koulutus antaa valmiudet toimia kiinteistöalalla, isännöintitoimistoissa ja kiinteistöjä omistavissa organisaatioissa.

Päätavoitteena on valmentaa tutkinto-opiskelijoista käytännön isännöintitehtävien ammattilaisia, jotka hallitsevat alansa ydintehtävät sekä keskeisen lainsäädännön vaikutukset työhönsä. Oma työyhteisö tulee tuntea siten, että pystyy toimimaan oma-aloitteisesti vaihtelevissa työtehtävissä. Oma-aloitteisuus merkitsee myös itsearviointikykyä. 

Kohderyhmä

Isännöinnin ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka jo toimivat isännöitsijän tehtävissä tai ovat siirtymässä alalle.

Tutkintokoulutuksen ja tutkinnon suorittaminen vaatii alan työ- tai koulutussopimustyöpaikan. Koulutus edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Pääsyvaatimukset ja valinta

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on n. 1-1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. 

Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma huomioiden.

Hinta

Koulutuksen hinta on 280,00 €.

Tutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia ja yhden tutkinnon osan hinta on 94,00 €.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu teoriaopetuksesta, etäopinnoista ja opittujen asioiden soveltamisesta omaan isännöintityöhön. 

Teoriaopetus toteutetaan verkossa tapahtuvana kontaktiopetuksena, jossa tutkinto-opiskelijat ovat läsnä.

Lisätietoja

Kouluttaja
Leena Jäppinen
[email protected]
p. 0400 905 030

Hae koulutukseen

Lisätiedot
Hakuaika
7.1.2020 - 31.12.2021
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu/päivä
Paikkakunta
Kouvola
Koulutusala
Yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala